Jadwal UTS Agama Kristen, Katholik, Hindu, Budha


  • 04/05/2018
  • Rini
Hari Tanggal Mata Kuliah Kelas Waktu Ruang
Senin 28 Mei 2018 Pendidikan Agama Kristen 6GB21 10.30 – 12.00 E313 – E314
Senin 28 Mei 2018 Pendidikan Agama Kristen 6GB22 10.30 – 12.00 E315 – E316
Senin 28 Mei 2018 Pendidikan Agama Kristen 6GB23 10.30 – 12.00 E321 – E322
Senin 28 Mei 2018 Pendidikan Agama Kristen 6GB24 10.30 – 12.00 E323 – E324
Senin 28 Mei 2018 Pendidikan Agama Kristen 6GB25 10.30 – 12.00 J1.1108 – J1.1109
Senin 28 Mei 2018 Pendidikan Agama Kristen 6GB26 10.30 – 12.00 J1.1110 – J1.1111
Senin 28 Mei 2018 Pendidikan Agama Kristen 6GB27 10.30 – 12.00 J1.1114 – J1.1115A
Senin 28 Mei 2018 Pendidikan Agama Kristen 6GB28 10.30 – 12.00 J1.1203 – J1.1204
Senin 28 Mei 2018 Pendidikan Agama Katholik 6GB31 10.30 – 12.00 E422 – E423
Senin 28 Mei 2018 Pendidikan Agama Katholik 6GB32 10.30 – 12.00 J1.1207 – J1.1208
Senin 28 Mei 2018 Pendidikan Agama Hindu 6GB41 10.30 – 12.00 E432 – E433
Senin 28 Mei 2018 Pendidikan Agama Hindu 6GB42 10.30 – 12.00 J1.1210 – J1.1216A
Senin 28 Mei 2018 Pendidikan Agama Budha 6GB51 10.30 – 12.00 E434 – E435
Senin 28 Mei 2018 Pendidikan Agama Budha 6GB52 10.30 – 12.00 J1.1209 – J1.1216B


Depok, 4 Mei 2018
BAAK